Inschrijving Krokussesshin in Godinne 2020

Persoonlijke informatie
Sesshin informatie
Geef uw aankomst- en/of vertrekdatum aan
Als u op een andere datum aankomt of vertrekt, gelieve hier de data te vermelden.
Voor de goede werking van de sesshin vragen wij u om deel te nemen aan de ene of de andere taak (optioneel).
Als u speciale opmerkingen heeft, gelieve deze hier in te vullen.
De gegevens van dit formulier is toegankelijk en te gebruiken door de verantwoordelijken van deze sesshin en enkel voor de goede organisatie ervan.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.

Indien de captcha moeilijk leesbaar is, opnieuw eentje vragen door op de dubbele ronde pijl te klikken