Inschrijving Krokussesshin in Godinne 2019

Persoonlijke informatie
Sesshin informatie
Keuze verblijf
Voor een vlot verloop van de sesshin, wordt uw medewerking gevraagd (facultatief)
Opgelet
Absoluut mee te nemen: slaapzak + hoofdkussen !!!In het college van Godinne is er geen enkel voorziening in beddelinnen.Wel is er de mogelijkheid om een deken te huren.
Indien je nog verdere opmerkingen hebt, meld ze hier.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.

Indien de captcha moeilijk leesbaar is, opnieuw eentje vragen door op de dubbele ronde pijl te klikken