Inschrijving Herfstsesshin in Godinne 2019

Persoonlijke informatie
Sesshin informatie
Keuze verblijf
Vermeld je aankomst en/of vertrek data
Vermeld hier je andere aankomst en/of vertrek datum
Voor een vlot verloop van de sesshin, wordt uw medewerking gevraagd (facultatief)
Indien je nog verdere opmerkingen hebt, meld ze hier.
De persoonlijke gegevens die hier verzameld worden dienen enkel voor de goede organisatie van de sesshin en enkel de verantwoordelijken zullen er toegang toe krijgen.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.

Indien de captcha moeilijk leesbaar is, opnieuw eentje vragen door op de dubbele ronde pijl te klikken